Vapaus

Ihmisten tulisi olla vapaita tekemään mitä haluavat, kunhan se ei loukkaa kenenkään toisen vastaavaa vapautta. 

Tämä on aatemaailmani lähtökohta. Vaikka vapaus on jatkanut voittokulkuaan aina ihmiskunnan alkuajoista lähtien, on se silti hauras asia. Aikojen saatossa yksilöiden vapauksia on rajoitettu milloin kenenkin toimesta. Nykyäänkin politiikassa toimii huomattava määrä ihmisiä, jotka väittävät tietävänsä paremmin, mikä on se oikea tapa elää. Tätä vastaan haluan taistella.

Jos vapautta halutaan rajoittaa, on sille löydettävä todella vahvat perusteet. Vielä nykyäänkin rajoitteisiin mennään hyvin helposti, eikä osata nähdä niiden tosiasiassa sekä pahentavan sitä ongelmaa mitä alunperin lähdettiin korjaamaan että aiheuttavan liudan lisää ongelmia. Näiden uusien ongelmien korjaamiseksi taas keksitään uusia rajoitteita. Tämän haluan pysäyttää.